‘LOGO’ ( het verhaal hierachter)

Opgemaakt door : Rob van de Mortel.

 

Mijn overgroot opa  (vader van mijn opa) was vanaf het jaar 1909 smid in Deurne.

Bij hem was werkzaam om het vak te leren Hub van Doorne, de latere grondlegger van D.A.F. Doorne’s Automobiel Fabrieken.

Opa zette de smederij van zijn vader voort in het naburige dorp Liessel  in 1943

In die tijd waren het voornamelijk smederijen die voor de boeren werkte, het beslaan van paarden ( smeden en aanbrengen hoefijzers) en o.a. maken van wagens die door de paarden getrokken werden.

De hoefijzers werden door de smid zelf gemaakt uit een stuk ijzer, eerst in het vuur en als het ijzer heet genoeg was, vormgegeven  tot een hoefijzer op het aambeeld.

Dit was vakwerk en het aanbrengen van de hoefijzers op de hoeven was erg secuur werk, gebeurde dit niet goed en een van de nagels (spijkers) in het 'leven' van de hoeven terecht kwam, dan kon het paard kreupel worden.

Mijn vader (Carel) oprichter in 2005 van Camper-N-Joy en in 2019 van BI-Camper V.O.F. heeft daar mooie herinneringen aan.

Bij het bedenken van het nieuwe logo voor BI-Camper V.O.F hebben we ons laten inspireren door bovenstaande geschiedenis.

Het hoefijzer stond voor het vasthouden van het 'GELUK', voorwaarden was wel dat het hoefijzer op de juiste manier opgehangen moest worden, namelijk met de open kant naar  boven.
"Het geluk bleef dan in het hoefijzer hangen."

Leuk om te vermelden is:

De smederij van opa is later uitgegroeid tot een  verspaning- en constructiebedrijf, overgenomen door mijn Peetoom in 1977, 3e generatie en in 2010 door mijn neef,  4e generatie, die er een modern gerobotiseerd bedrijf van hebben gemaakt ‘MCM’ te Liessel en werken o.a. voor DAF al vanaf de jaren 60.

Het familiebedrijf mag zich sinds 2010 ‘ HOFLEVERANCIER’ noemen.

En nu met de camper het Geluk tegemoet en vasthouden!!